Dagens Eterne

Dagens Eterne är resultatet av en rad
förändringar inom flyttbranschen.

Vi har koncentrerat verksamheten under flera år. Nu skapar vi ett gemensamt företag och fokuserar på Stockholm. Rötterna är djupa. Ett av de företag vi härstammar från startade sin verksamhet 1896. Så erfarenhet har vi gott om. Men också nyfikenhet och nytänkande. Annars skulle vi inte vara där vi är idag.

Vårt bidrag

Vi är ett av Stockholmsregionens större företag i vår bransch. En effektiv och ansvarsfull hantering av gods och material är kärnan i vår affär och vårt åtagande.

Vi är stolta över vår projektledning, som utöver att maximera effektiviteten i uppdraget, också minimerar avfall, transportmängder och kostnader. Både för oss och våra kunder. Verksamheten har sin bas i Norsborg, Stockholm.

Vad menar vi med bättre

Vi arbetar systematiskt för att minska vår miljöpåverkan, jobbar hårt för att minska vårt koldioxidavtryck och göra en positiv social skillnad. Målet är alltid att i samarbete med våra kunder skapa ömsesidigt lönsamma och långsiktigt hållbara affärer. Läs gärna mer om vårt hållbarhetsarbete här.

Våra anställda har kollektivavtal och vi är anslutna till branschförbundet Sveriges Åkeriföretag.

Vi är finansiellt starka med god soliditet och hög kreditvärdighet. Vi följer en rad specifika policys och certifieringar.

Vi tillämpar gällande ansvarsbestämmelser, Bohag 2010 och Kontor 2003.

Skulle en tvist uppstå följer vi självklart Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

Vi går före

Vi tänker själva och tar egna initiativ. Vi är ledare. Vi går ut med egna förslag, kommentarer och samarbeten för att sätta den agenda vi vill. Vi kommer med förslag på lösningar och åtgärder framåt. Det driver utvecklingen i branschen.

Vi redovisar vårt hållbarhetsarbete både i kvitto till kund och genom årlig redovisning. Vi jobbar även med att certifiera delar av vår verksamhet och har idag ledningssystem för kvalitet, miljö och trafiksäkerhet vilket är tredjepartscertifierat.

Se det här: Certifikat

Vår påverkan

Ett stort bidrag vi kan göra på miljöområdet är att göra det enkelt för våra kunder att ta hand om de kontorsinventarier som blir över vid en flytt, utan att slänga dem. Stora miljövinster kan göras dels genom att säkra att en så stor del av inventarierna som möjligt återanvänds i annan verksamhet, dels genom en hög grad av källsortering som i sin tur ger effektivare återvinning för det som ändå hamnar på tippen.

Den klimatpåverkan vi ändå åstadkommer, har vi valt att kompensera för med hjälp av ZeroMission.

Vår sociala påverkan skapas i relationerna med våra anställda, kunder, samarbetspartners och leverantörer. Men utöver det givna vill vi göra en positiv skillnad i samhället på fler sätt. Vi gör det bland annat genom att delta i initiativ för att slussa in människor på arbetsmarknaden som annars har svårt att komma i arbete. Vår mångfald är en styrka i genomförandet av många av våra uppdrag.

Vi ser också till att organisationer och föreningar som inte har råd att köpa den inredning de behöver, får donationer av våra kunder. Under åren har vi förmedlat möbler och utrustning till skolor, kvinnojourer och ideella föreningar.