Vi flyttar framtiden

Vi är flyttmakare. Vi flyttar grejer. Men det vi egentligen gör är att möjliggöra förändring av lokaler. Utveckling eller avveckling. Vi optimerar flödet av prylar för en så smidig och resurseffektiv förändring som möjligt. Det är möjligt genom medarbetare med kompetens, erfarenhet och engagemang. Och en vilja att alltid bli bättre.

ANDEL ÅTERANVÄNT
51 %

Andel återanvänt gods i % av totala mängden hanterat gods som kunden inte längre behöver eller vill ha kvar. Detta är gods som vi säljer för projektets räkning eller lämnar till donationsmottagare som kan använda sakerna.

KILO CO2 BESPARINGAR
711 225 kg

Det här är den besparing vi åstadkommit, i huvudsak genom återbruk av den inredning som våra kunder inte längre har användning för.

MEDARBETARNÖJDHET
92 %

Siffran är en sammanställning av vår årliga medarbetar-enkät med svar mycket nöjd eller nöjd. Enkätsvaren är anonyma och består av 16 frågor.

Verksamhetsflytt – Eterne
TJÄNSTER

Verksamhetsflytt

Smidiga och projektanpassade flyttningar av företag, organisationer och myndigheter. Vi tar hand om allt från planering till utförande och uppföljning.
Avveckling, arkiv
TJÄNSTER

Avveckling

Har du behov av att avveckla det som inte gick med i flyttningen, eller kanske en verksamhet som skall avvecklas i sin helhet. Med vår unika erfarenhet löser vi alla projekt från enstaka inventarier till kontoret med hundratals arbetsplatser.
TJÄNSTER

Magasinering

Vi har lagerlokaler med hög säkerhet och klimatkontroll, och tar hand om allt från hämtning till återlämning.
Evakuering
TJÄNSTER

Evakuering

Behöver du en snabb och effektiv evakueringsflyttning? Vi hanterar alltifrån akuta situationer till större och komplexa rot-projekt av bostäder och lokaler.
TJÄNSTER

Löpande tjänster

Vill du ha en pålitlig partner för löpande flyttjänster för er verksamhet? Vi tar hand om allt från mindre monteringar till avvecklingar, och vi skapar anpassade lösningar för varje projekt.

Nu finns vi i Göteborg

Till att börja med vill vi tacka alla kunder, både de som har varit med ett tag och de som är nya bekantskaper, för att vi har fått ert förtroende att fortsätta leverera våra tjänster under året som gått. Det har varit fullt av utmaningar, stora som små. Vi har bland annat påbörjat ett stort arbete för att kunna höja servicenivån på våra magasinstjänster, samtidigt som våra flyttmakare har fortsatt att göra det de är allra bäst på; att flytta och hjälpa våra kunder och deras verksamheter på en riktigt hög nivå.

Vi har också märkt av en ökad efterfrågan även utanför vårt geografiska område. Därför är det väldigt roligt att kunna meddela att vi 2023-02-01 öppnat en ny, helt egen, verksamhet baserad i Göteborg, som kommer att ha västra Sverige som verksamhetsområde.

Bokningar, glada tillrop och övriga frågor rörande vår nya verksamhet skickas till goteborg@eterne.se

KONTAKTA OSS

Fyll i formuläret nedan så återkommer vi så fort vi kan till dig.