Hållbar avveckling av kontorsmöbler

Rapporten innehåller:

 Hur du undviker att ert företags inredning hamnar på tippen
 Hur en hållbar avveckling går till

    E-post*