Att tänka på i en kontorsflytt

Rapporten innehåller:

 Handfasta tips på kontorsflytt
 Tips för er som sköter flytten själva eller anlitar extern hjälp

    E-post*