Hållbar avveckling av kontorsmöbler

Rapporten innehåller:

 Hur du undviker att ert företags inredning hamnar på tippen
 Hur en hållbar avveckling går till

E-post*

 

Att tänka på i en kontorsflytt

Rapporten innehåller:

 Handfasta tips på kontorsflytt
 Tips för er som sköter flytten själva eller anlitar extern hjälp

E-post*

 

Hur du planerar en framgångsrik flytt

Rapporten innehåller:

 

 Varför det är viktigt att planera
 Hur ska du planera
 Vilken hjälp går att få
 

E-post*