LEGO:s företagsflytt

 

LEGO har byggt ett nytt huvudkontor i Danmark. Det måste vara en kul företagsflytt! (Hoppas att de tog ansvar för vad som hände med de utrangerade möblerna från det gamla huvudkontoret.)