Frukostmöte om ledningssystem för småbolag och vad är en hållbarhetsredovisning egentligen?

 

Alla dessa frukostar vi ätit och alla dessa föredrag vi har lyssnat på! Många gånger är publiken mer intressant än föredraget och frukostarnas kvalitet varierar.  Men då och då är alla delar riktigt intressanta! I morse bjöd Komm – Sveriges kommunikatörer på frukost (god macka) och i publiken satt många små- och medelstora företag. Talade gjorde ansvarsfullt.se. De erbjuder ett alternativ till ISO-certifiering för företag som inte mäktar med en sådan process. Ett bra sätt för mindre företag att få en intern checklista på vilka frågor man behöver ta tag i och hur man kan göra det. Inte minst som en förberedelse inför en offentlig upphandling.

 

Vi på Eterne kan återigen slå oss för bröstet. Vi är sedan länge ISO-certifierade och följer utöver det en rad olika policies och ramverk. Dessutom har vi som enda flyttföretag en hållbarhetsredovisning. I den redovisar vi våra största utmaningar och hur det går för oss i vårt arbete med dem. Ansvarsfullt.se verkar absolut vara ett bra första steg för det lilla företaget som vill börja bygga upp ett ledningssystemet och få en checklista på frågor att arbeta med. Man får också ut en dokumentation på hur företaget ligger till (de kallar det för en hållbarhetsrapport, tveksamt ord tycker vi. Hållbarhet börjar bli ett så populärt ord att det snart inte betyder någonting alls längre). Men för att arbeta på hållbarhetsfrågor på allvar, vill vi nog ändå rekommendera att också börja berätta om vad företaget gör och varför. Det sätter extra fart både på marknaden och på det interna arbetet. En hållbarhetsredovisning är ett (bra) sätt att göra det på! För bolag med 250 anställda och mer, eller med en omsättning över 175 miljoner kr, blir det den 1 december i år lag på att redovisa, vilket säkert leder till att fler följer efter.

 

Just nu arbetar vi för högtryck med vår kommande hållbarhetsredovisning. Glädjande är att allt fler upphandlare ställer krav på detta.Vi har valt att inte ge oss i kast med det omfattande GRI-ramverket, men är noga med att skapa transparens och jämförbarhet. Vi hoppas och tror att det kommer en enklare praxis också för det mindre företag som vill göra en hållbarhetsredovisning, så att det finns en jämförbarhet och transparens också mellan olika bolags redovisningar. Alla kan naturligtvis inte få hedersomnämnande som vi fick i våras, men vi ser gärna att vi blir fler som ens har en redovisning!

 

PS Gör ni en företagsflytt under året och ser till att överblivna möbler kommer i återanvändning, är det ett jättebra case att berätta om i hållbarhetsredovisningen!

 

ha%cc%8allbarhetsredovisning

PPS Så här ser det ut på våra kundmöten nuförtiden. DS