Case: Eterne flyttade konstföremål åt Gustavsbergs porslinsfabrik

 

I maj i år hjälpte vi på Eterne Gustavsbergs poslinsmuseum att flytta tusentals gipsformar och gipsföremål. Nu har vi gjort en intervju med personalen:

 

Hej! Vad var upprinnelsen till att ni tog kontakt med Eterne?

Porslinsmuseet i Gustavsberg, som förvaltar föremål från den gamla porslinsfabriken, hamnade i våras i ett trångmål. Vi behövde snabbt evakuera cirka tretusen gipsformar och gipsföremål som tillhört den gamla fabriken och som nu utgör en del av porslinsmuséets samlingar. Ett byggföretag skulle in i lokalen.

 

Det var verkligen ett skarpt läge. Flytten behövde klaras av på 14 dagar och det rörde historiskt värdefulla föremål, konstföremål, som kräver en känslig hantering. Gipsföremål är känsliga både för damm, fukt och stötar. De hade blivit smutsiga under årens som gått. Risken är att när man då börjar att hantera dem, att smutsen trycks in i föremålet eftersom gips är så poröst.

 

Genom kontakter fick vi veta att Eterne hade ombesörjt liknande flyttar. I ett sådant här läge kan man inte använda vilken flyttfirma som helst. Viktigast för oss i detta läge var ett företag med ett gott renommé; ett företag som förstår sig på hur man flyttar konstföremål – och inte minst hur man rengör och packar sådana föremål. Så fick vi kontakt med Eterne och det var ju en lycka.

 

Vad hände sedan?

Johan Linzander, Eternes projektledare, kom och besökte oss. Han förstod genast uppdraget och var lyhörd för vår knepiga budgetsituation, kvalitetskraven, samt tidspressen. Vi bestämde oss för att nu hade vi en chans att göra något bra av detta: Få föremålen dammsugna, ordentligt dokumenterade och individuellt förpackade.

 

Vi ställde krav på arbetet, och vi instruerade instruerade arbetsgruppen direkt: Packmästarna skulle använda museihandskar och samtliga föremål skulle alltså dammsugas, fotograferas och packas individuellt. Allt behövde ske snabbt men med största noggrannhet och försiktighet eftersom gips är så känsligt för fukt och för stötar.

 

Hur gick det, tyckte ni?

Vi blev faktiskt lite imponerade av arbetet. Det blev precis som vi ville ha det, tidsmässigt, säkerhetsmässigt och kvalitetsmässigt. Nu är alla föremål skyddade från både damm och fukt. Några kommer att förbli nedpackade, andra kommer att användas i utställningarna. Och en väldig bonus var att vi fick en dokumentation av allt, något som vi tidigare hade saknat. Nu har vi ordentlig koll på samlingarna, med en fotodokumentation på varje föremål.

 

Arbetsledaren, Anders, och ja, alla som arbetade på projektet var jätteduktiga. Och Johan återkopplade hela tiden, både under arbetets gång och efter projektets slut. Vi har redan rekommenderat Eterne till andra som har liknande behov.

 

Foto: Victor Malmström nr 54 Gustavsbergs Porslinsfabrik 1935

Foto: Victor Malmström nr 54
Gustavsbergs Porslinsfabrik 1935

Licens: Creative Commons