Kan man räkna ut sitt företags ”andelsrätt” till miljöbelastning för att hålla oss under 1,5-graders-målet?

 

Ja, det kan man. Det hävdar i alla fall de fyra organisationer som står bakom ”Science-based targets initiative” – ett försök att på vetenskaplig grund räkna ut hur mycket en enskild organisation måste minska sina utsläpp för att jordens totala utsläpp inte ska leda till en temperaturökning som överstiger 1,5- (eller 2-)gradersmålet.

 

Och det är inte vilka organisationer som helst, utan WWF, UN Global Compact, CDP (en organisation som tillhandahåller ett slags databas för företag och investerare över deras klimatpåverkan) och WRI (World Resources Institute). Ett antal stora företag har anslutit sig till initiativet, stoppat in sina miljömål i det komplexa beräkningsunderlaget och fått tillbaka ett svar på om målen räcker eller överträffar deras andelsrätt. Coca-Cola presenterade sina resultat.

 

Som vanligt är det lättast för de stora, som har folk, resurser och mätningar. Men kanske kan också vi små göra det – transportsektorn var ett exempel bland de sex branscher som det fanns enklare beräkningsmodeller för. Men som vanligt: Eterne, som andra flyttfirmor, kan göra allra störst nytta för miljön om vi kan förmå våra uppdragsgivare att inte slänga möbler och inventarier de inte längre behöver. Och det bygger på engagemang och övertygelse – och det är siffror svåra att mäta i en sådan här databas. Den jobbar med leverantörsledet – men för oss liksom för många andra finns den största besparingen att göra i kundledet.

 

Vi följer initiativet med intresse och så får vi se om det slår igenom och blir något också för oss att följa. Stort tack till NMC – Nätverket för ett Hållbart Näringsliv – för ännu ett bra frukostseminarium!

 

science-based