Agenda 2030 – hur ska vi jobba med hållbarhetsmålen i Sverige?

 

I morse bjöd föreningen NMC – Nätverket för ett hållbart näringsliv – på ett frukostseminarium hos Vinge med Parul Sharma. Parul är, förutom Head of CSR Compliance på advokatfirman Vinge, nyutnämnd ordförande för regeringens delegation för införandet av Agenda 2030.

 

I korthet: FN har tagit fram nya hållbarhetsmål för världen. De kallas för Sustainable Development Goals – SDG:erna. Införandet av dem på nationell nivå, den nationella handlingsplanen, kallas för Agenda 2030. Parul Sharma är ansvarig för att ta fram ett förslag på hur Sveriges handlingsplan ska se ut.

 

Delegationens uppdrag är att titta på hur mycket Sverige har kvar att göra innan vi nått målen, att hitta digitala lösningar för att kommunicera dem och att vara spindeln i nätet i intressentdialoger och referensgrupper med näringsliv, offentlig sektor och civilsamhället.

 

Regeringens ambition är att Sverige ska vara ett mönsterland i att implementera målen.

 

Uppropet till näringslivet är att dels bidra med input till delegationen, genom intressentdialoger och referensgrupper, dels att företagen ser vilka mål som man kan bidra till. Parul kallade det för ”beyond CSR”. Att ta ansvar för sin värdekedja – självklart, men också att se vad mer man kan göra: vilka hållbarhetsmål kan just vårt företag engagera sig i?

Parul Sharma

Mer om de 17 hållbarhetsmålen och Agenda 2030 hittar du här: