Det finns flera poänger med cirkulär ekonomi

 

Idag skriver Elin Bergman, ordförande i Cradlenet, om att hon tycker att Ola Alterå, regeringens utredare av cirkulär ekonomi, missar det viktigaste i cirkulär ekonomi – cirkulär design. Hon tycker att Alterå fokuserar för mycket på återvinning och för lite på lösningar som gör det möjligt att sluta kretsloppet. Läs debattartikeln här.

Eftersom Eterne nyligen träffade Alterå på en frukost, vet vi att utredningen är konsumentorientad och att den ännu så länge är i sin linda och inte alls har vare sig uteslutit eller fokuserat på något särskilt område. Och att återanvändning är mer intressant än återvinning – vilket vi på Eterne också tycker.

En stor utmaning för oss och flera andra aktörer i branschen, exv Inrego, är att få företag att börja arbeta mer hållbart, att våga göra inköp av  begagnad utrustning och att skicka sina egna grejer vidare till återanvändning. För att det ska hända, vore det bra om de statliga bolagen och offentlig sektor gick i bräschen. Och då behöver man arbeta med upphandlingsinstrumentet. Men även inom dagens ram för offentlig upphandling, går det att ställa hållbarhetskrav. Men många vet inte hur man gör och tror att det blir konkurrensbegränsande. Här behövs ökad kunskap och normförändring. Vi på Eterne gör vad vi kan: Här hittar du vår guide om hur du gör en hållbar upphandling.