Eterne på Sustainable Business Day

 

IMG_7498

Eterne var som enda flyttföretag i Stockholm igår med på Sustainable Business Day, som ordnas av Veckans Affärer, Aktuell Hållbarhet och Accenture. Dagen bjöd på en mängd intressanta kunskaper och insikter från, framför allt, stora företag, en viktig del av vår kundbas.
 

Två insikter om läget i hållbarhetsarbetet som står ut efter konferensen:
 

Insikt nummer 1)
De stora företagen kopplar nu in Agenda 2030, dvs. FNs 17 globala mål för hållbar utveckling, i sitt hållbarhetsarbete. Hur det analysarbetet görs och hur man väljer mål, finns inget riktigt enhetligt svar på, men de som ligger längst fram, har händerna på det.
 

För Eternes del är inte alla mål (SDG:er) tillämpliga, men det är roligt att läsa om exempelvis mål 11: Hållbara städer och samhällen. Ett delmål där är: ”11.6 Till 2030 minska städernas negativa miljöpåverkan per person, bland annat genom att ägna särskild uppmärksamhet åt luftkvalitet samt hantering av kommunalt och annat avfall.” Eternes satsning på en fossilfri fordonsflotta och vårt arbete med att förmå våra kunder att inte slänga överblivna inventarier från kontorsflytten, är helt i linje med detta arbete.
 

Insikt nummer 2)
Att ligga längst fram i hållbar utveckling, handlar om att utgå från hållbarhet i affärsutvecklingen. Att tänka radikalt nytt och skapa helt nya affärsmodeller. Disruptiv affärsutveckling, som skakar om en hel bransch och skapar nya vinnare. Den genomgripande digitaliseringen, alltings uppkoppling, är en viktig – kanske den viktigaste – faktor i detta men det finns många andra. Det handlar om att se möjligheter bortom det som redan finns. Det är först då hållbarhet kan bli en verkligt lönsam affär – det räcker inte att bara förbättra det som redan finns litegrann. I vår bransch, flyttbranschen, så hände något av detta i och med intåget av ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Plötsligt ska inte särskilt mycket möbler längre flyttas med i en företagsflytt. Då minskar vår affär. Men samtidigt blir en massa möbler över, och kostnaden för miljön och för vårt samhälle om det inte tas ansvarsfullt tillvara, är hög. Och där fanns en ny affär för oss.
 

Vi fortsätter att tänka ut nya hållbara lösningar, och att fundera på vad som finns runt hörnet för vår del!
 

PS Dagens vassaste talare: Ericsson och IKEA. De vet vad de håller på med – och erkänner att det finns mycket kvar att göra – vilket gäller oss alla, men det framkommer inte ofta på sådana här events DS
 

IMG_7495

Bild: Ericssons sätt att ta sig an de globala utmaningarna