Folksam valde Eterne

 

Sedan något år tillbaka arbetar Eterne i Folksam-huset med löpande flyttjänster och avveckling av möbler och inventarier. I vår hållbarhetsredovisning finns en intervju med Folksams miljöchef Karin Stenmar om varför Folksam valde att arbeta med Eterne. Här är avsnittet om Folksam och intervjun med Karin:
 

’Folksam är en stor arbetsgivare. Närmare 2 000 personer jobbar på deras kontor i Skanstull, Stockholm. Byggnaden är deras egen och byggdes på 60-talet. Nyligen var det dags att ta ett större grepp på kontoret. Hela verksamheten skulle gå över till aktivitetsbaserade arbetsplatser.
Att byta till aktivitetsbaserat kontor kan göra att stora mängder möbler blir över. Uppdraget var att steg för steg avveckla hela deras gamla kontor, samtidigt som den ordinarie verksamheten skulle påverkas så lite som möjligt. Folksam behövde dessutom hjälp med att gå igenom och sortera i sina lagerutrymmen. Miljöchef Karin Stenmar insåg tidigt hur stor miljöbelastning en så här stor flytt har.
– För Folksam var det viktigt att avvecklingen gjordes på ett så hållbart sätt som möjligt. Vi ville inte ha en stor container stående här utanför och bara slänga allt. Det rimmar inte med de vi är. Dessutom hade vi massor med material i källaren som vi ville ta hand om på ett vettigt sätt.
Karin lyfter fram en rad olika vinster med att göra avvecklingen på ett så hållbart sätt som möjligt.

1. Vi kunde återanvända mycket interiör själva. Det känns i våra nya lokaler. De har en helt annan själ än de skulle haft annars.
2. Vi fick hjälp med både inventering och bedömning av våra gamla inventarier, och med att få dem sålda eller skänkta till rätt ställe.
3. Vi fick en redogörelse för allt i en projektrapport. Det visade sig till exempel att 60 procent av det vi inte kunde återanvända själva gick att sälja. Snacka om vinst! Det gjorde resultatet tydligt för hela organisationen och blev ett kvalitetsbevis. Resultatet är en berättelse om oss som vi kan sprida både internt och externt.
4. Det var ett konkret sätt för oss att sluta kretsloppet. Att jobba på det här sättet, och ta hand om allt material så att så lite som möjligt går till spillo, är ett smart sätt att se på sina resurser. Det bidrar till att vi når våra hållbarhetsmål och sparar pengar samtidigt.’
 

FOLKSAMS MILJÖCHEF KARIN STENMAR
 

PS Vår hållbarhetsredovisning i sin helhet hittar du här: DS
 

Löpande_avveckling_inredning