Evakuering, en viktig tjänst

 

Många affärer och arbeten pågår i det tysta, utan att få särskilt stor uppmärksamhet. Samtidigt är de enormt viktiga för dem det berör. När ett fastighetsbolag renoverar lägenheterna i sina hyresfastigheter, behöver hyresgästerna och deras grejer tillfälligt evakueras till ett annat boende. Ibland hamnar en del av bohaget på magasinering under renoveringsperioden.
 

För hyresgästen är detta ofta något som känns besvärligt och bekymmersamt, särskilt inför att det ska ske. Det blir ett stort ingrepp i vardagen. För fastighetsägaren är det viktigt att själva flytten görs på ett sätt som skapar förtroende och lugn hos hyresgästerna – och arbetsro för fastighets- och renoveringsföretag. Därför är våra flyttmakare viktigare än någonsin i dessa jobb; de lugnar, säkrar och skapar förtroende, inte bara för oss som flyttfirma utan för hela projektet.
 

Och för oss som flyttfirma, som varje år gör en mängd evakueringsflyttar, är detta en viktig verksamhet! Du kan läsa mer om hur vi arbetar med evakuering här

_MG_1250