Vad kostar en företagsflytt?

 

Det är lätt att tro att det är mängden prylar som ska flyttas som driver kostnaden för flytten. Och så är det, men det är bara delvis sant. Det är egentligen inte grejerna som driver kostnaden, utan den mängd personal som ska göra det. Så en liten flytt som ska gå extremt fort, kan bli lika dyr som när lite mer ska flyttas men under en längre tid.
 

Som flyttfirma utgår vi ändå från ett kubikmeterpris, när vi räknar på vad en flytt kommer att kosta. Men om grejer kan demonteras eller till och med fragmenteras (det som ska till återvinning) så minskar transportvolymen och därmed kostnaden. Bäst avvägning mellan transportvolym och personalinsats är vi experter på att räkna fram. Sedan påverkas priset också av sådant som minskar effektiviteten i flytten; dåliga tillfarter, hissar och liknande.
 

Att till exempel ha tillgång till både den lokal man lämnar och den man flyttar in i, både en tid före och en tid efter själva flytten, gör det mycket lättare att få flytten kostnadseffektiv.
Som kund behöver man också titta på flytten från ett lite annat håll. Själva fakturan till flyttföretaget är bara en av alla saker som kostar i en flytt. Dubbla hyror och ett produktionsstopp i den egna verksamheten, behöver du alltså också räkna på.
 

Det kan betala sig att lägga lite tid på att planera flytten och att betala lite extra för att den ska gå utanför arbetstid. Här kan du läsa mer om hur du kan planera din flytt för bästa resultat.
 

Och vill du arbeta med en fast kalkyl i själva flyttjobbet, behöver du inkludera alla moment och inventarier i förfrågningsunderlaget från början. Allt som tillkommer , brukar man få ta på löpande räkning. Det behöver inte bli dyrare totalt sett, men det ger inte samma kostnadskontroll. Och saker som behöver lösas akut och i sista minuten, blir ofta dyrare.
 

Ofta kan försäljningen av det som inte ska med i flytten betala en stor del av flyttprojektet. På många kontor står designskatter, kanske i förråd och omklädningsrum, som har fallit i glömska. Även vanliga IKEA-möbler kan återanvändas hos någon annan – det som inte går att sälja skänker vi gärna för er räkning till skolor och ideella organisationer. Det händer att vi hittar skatter i möbelförråden som betalar hela flytten. Vi har flera gånger varit med om att skicka kreditfakturor till våra kunder!
 

_DSR1837