Varför ska du ställa hållbarhetskrav på din flytt?

 

Eftersom vi driver frågan om ökad hållbarhet i vår bransch, tycker vi förstås att kunderna borde ställa högre krav på minskad miljöpåverkan och ökad hållbarhet och transparens på leverantörerna i vår bransch. Vi erbjuder i många uppdrag möjligheten att mäta och redovisa hållbarhetseffekterna av vårt jobb. Men hittills är det inte mer än fyra procent av vår omsättning som kom från uppdrag där det gjordes. Det vill vi ändra på!

 

_DSR2027

Vårt jobb handlar allt mindre handlar om att bara flytta möbler – och allt mer om att ta hand om arbetsplatsens utformning och det ständiga flödet av prylar. Eller med andra ord: Det är inte hur vi kör runt möbler som påverkar klimatet i första hand, det är hur våra kunder hanterar flödet av sina prylar.

 

Om vi får möjlighet att återanvända de möbler som du inte längre behöver, i stället för att slänga dem, är det en enorm besparing för miljön. När möbler och utrustning kommer nya användare till del i stället för att förstöras, kan vi stödja ideella organisationer, skolor och andra som behöver bra möbler. Om våra kunder kan uppgradera och förändra befintliga möbler och inredning i stället för att kasta och köpa nytt, gör det stor skillnad.

 

TCO Development, en organisation som arbetar för att hitta lösningar på hållbarhetsproblem inom bl.a. IT, konstaterar samma sak i sin rapport ”Hållbar offentlig upphandling – från retorik till praktik”. De menar att offentlig sektor inte ställer tillräckligt bra hållbarhetskrav i sina upphandlingar och därmed inte tar tillräcklig hänsyn vare sig till miljön eller till sociala krav.

 

Det finns flera myter om hållbarhetskrav. En myt är att det utestänger små- och medelstora företag från upphandlingar. Det menar TCO Development inte stämmer. Mindre företag är ofta vassa på hållbarhetsfrågor, för de inser att det är så de kan nischa sig.

En annan myt är att hårdare hållbarhetskrav leder till ökade kostnader, men TCO Developments rapport visar på en rad exempel där höga miljökrav inte medfört ökade kostnader. Tricket är naturligtvis att formulera sig rätt. I vår guide Hållbar upphandling av flyttjänster visar vi dig hur.

 

Statens inköpscentral har inventerat alla miljökrav inom sina många ramavtalsområden. Följande områden anses ha en särskilt stor miljöpåverkan:

 

  • Taxiresor med tillhörande tjänster
  • Tjänstefordon och förmånsbilar
  • Fordonsförhyrning
  • Flyttjänster
  • Möbler
  • Kontorspapper
  • Allmänt kontorsmaterial
  • Tryckeritjänster
  • Hygien och städartiklar
  • Profil- och present

 
Flyttfirmor är inblandade i hanteringen av hälften av dessa områden! Så välj din flyttfirma med omsorg.