På väg mot en fossilfri fordonsflotta!

Nu har Eternes nya flyttbilar kommit! I vårt jobb med att minska vår klimatpåverkan och våra utsläpp, bestämde vi oss för snart ett år sedan att bilarna skulle bytas ut. Och nu är de alltså här.

Därmed har vi vad vi tror är Sveriges schysstaste flyttbilar. Men det är inte lätt att göra rätt – om vi verkligen har gjort det får framtiden utvisa. Den tekniska utvecklingen av nya drivmedel ändras, ibland snabbt, och myndigheternas regleringar, subventioner och beskattningar är inte heller helt klara.

nyflyttbil

Våra lätta lastbilar drivs av biogas. De tunga lastbilarna drivs med diesel. De tunga lastbilarna är typade för en syntetisk diesel som heter RME. Den ska man bara tanka i bilar anpassad för det bränslet. Det finns två problem med RME. För det första är det för trögflytande för att kunna användas vid sträng kyla och för det andra är det svårt att få tag på: Det finns på ganska få ställen.

 

Men: Det finns en till biodiesel som heter HVO. Det är såvitt jag vet inte typat och därmed är det inte heller klart hur framtida beskattningar på bränslet kommer att se ut. I dagsläget är HVO någon krona dyrare än vanlig diesel. Fördelen med HVO är att man kan tanka det i alla dieselfordon utan några modifikationer. Vi får trots att typning inte är klart, indikationer från bränslebolagen att det kommer bli HVO man satsar på som biodiesel.

 

Oavsett: Just nu är vi stolta och glada över våra fina nya bilar som rullar i Stockholms län, och som visar att vi på Eterne menar allvar med att vi flyttar framtiden.

/Max Hofmann