Tio cirkulära affärsidéer att hämta hem.

 

Ett av skälen till att Ellen MacArthur’s tankemodell om den cirkulära ekonomin har blivit så populär, är följande: Mer än att bara vara en utopi att sträva efter, skänker den en struktur för att få fatt på nya affärslösningar eftersom den konkretiserar en rad problem/affärsutmaningar.

 

 

Idéer från Davos

Här är ett par av de tio idéer som precis presenterats som finalister vid Circular Awards, som hölls på toppmötet i Davos. Att inspireras av, låna av, hitta samarbetspartners för.

 

Den första idén är Sustainer Homes. Ett holländskt företag som bygger hela hem eller kontor utifrån ett cirkulärt tänkande, med ny, ren teknologi för värme, vatten och energi och med byggnadsmaterial och inredning från återanvändning och återvinning. En lysande idé för pop-up-kontor, tillfälliga lokalexpansioner, tycker vi på Eterne.

 

Den andra idén jag vill presentera lite extra är Optoro. Kanske en möjlig vidareutveckling för oss på Eterne? Eller ett strategiskt partnerskap? Optoro har med hjälp av mjukvara och logistisklösningar utvecklats till en plattform för att skicka tillbaka överflödiga inventarier till leverantörsledet. De erbjuder, utöver datastöd för inventering, värdering, etc, en bred access till alla möjliga ehandelsplattformar för att säljaren ska få avsättning för det som är överflödigt. Optoro är en bred lösning för handlare och distributörer, men skulle vara väldigt bra att ha också vid lokalförändringar.

 

Vi på Eterne gör något liknande när vi hjälper våra kunder att hitta rätt kanal för avsättning av överblivet gods. Hålslag kan gå till skolor, designermöbler säljas på auktion, etc – även stora komplexa arkivsystem går det att hitta köpare i världen för. Ibland betalar försäljningen stora delar av flytten. En win-win som känns extra bra. (Även om idén inte var ny).

 

Övriga idéer i Davos, handlade om att minska matsvinnet, en airbnb-lösning för bilar, revolutionerande arkitektur/inredning byggd på återanvändning. Du kan läsa mer om dem i denna artikel i the Guardian.